Loonbedrijf van Gastel levert ook  grondstoffen, hout en bouwstoffen.

Vloeibare drijfmest

- Rundveemest

- Zeugenmest

- Gemengde mest (silomest)

- Nertsenmest

Vloeibare bemesting

- Schuimaarde

- Vloeibare N


Vaste mestproducten

- Koemest (stro)

- Varkensmest (Fertex)

- Koemest (Scheider)

- Kippenmest

Vaste bemesting

- Groen compost

- GFT compost

- Humusaarde (niet Minas)

- Gips

- Schuimaarde

- Betanet (niet Minas)


Grond

- Zwarte grond

- Geel zand

- Klei

- Spuitzand

Verharding

- Gebroken puin

- Klinkers

- Trottoir banden

- Stelconplaten

- Sierbestrating


Leidingen en afvoer

- PVC buizen

- Opvangputten

- Scheiders (olie/slik)

- Betonbuizen