Fendt 942 met 3 asser

 

Transport over niet al te grote afstanden kunnen we zelf verzorgen. Voor het aanwenden van de mest is de 3-asser uitgerust met een bouwlandinjecteur van 6 meter breed. 

In verband met de Nederlandse wetgeving is de machine uitgerust met een weeginstallatie en monstercabinet.

Het vervoeren en aanwenden van mest wordt volgens de richtlijnen van Bureau Heffingen uitgevoerd.

Om de 3-asser optimaal te kunnen benutten kan het onderstel ook voorzien worden van een grond- of silagebak. Ook hier is een weeginrichting aanwezig.

Op grote afstanden zetten we gespecialiseerd transport in.