Mooi was die tijd...
Mooi was die tijd...

Geschiedenis Loonbedrijf M. van Gastel

 

Martijn en Lizette van Gastel startten Loonbedrijf van Gastel op 1 januari 1993. Zij begonnen destijds met 1 Vervaet Hydro Trike van 10 m3.

 

In die beginjaren werd er veel mest vanuit Oost Brabant afgezet. Die mest ging voornamelijk naar de kleigebieden van Woensdrecht en omgeving; de juiste locatie voor de start van Loonbedrijf van Gastel.

 

Zand- en kleigrond, akkerbouw en veeteelt en de groffe tuinbouw zorgden  het gehele jaar door voor afzet.

 

Na 3 jaar dag en nacht rijden en het inhuren van machines kocht Loonbedrijf van Gastel zijn tweede machine aan en komt Richard van der Baan in dienst. Met deze uitbreiding van mens en machine schieten de te lossen vrachten per dag omhoog.

 

In die eerste jaren stalde Loonbedrijf van Gastel zijn machines bij Snebo in Woensdrecht. In 1998 werd, na lang zoeken, de ideale locatie gevonden om het bedrijf te vestigen en door te groeien; de Hoeksebaan in Wouwse Plantage.

In 1999 vond de officiële vestiging plaats en werd de loods gebouwd. De machines konden toen voor het eerst op eigen terrein worden gestald. Het onderhoud van de machines werd toen nog wel uitbesteed door het gebrek aan tijd.

 

Loonbedrijf van Gastel heeft zich in die jaren gespecialiseerd in alles op het gebied van bemesting. Er werden goede contacten gelegd met transporteurs van mestproducten waardoor het afzetgebied flink uitgebreid kon worden. Ook werd er bij de melkveebedrijven veel intern werk verricht. De kwaliteit van het werk en de inzet van het team van Loonbedrijf van Gastel werd toen al door vele klanten gewaardeerd.

 

In de daarop volgende jaren werden er diverse investeringen gedaan en nieuwe ideeën en machines ontwikkeld. Door de verscherpte Nederlandse wetgeving moesten de mestproducten destijds bemonstert en gewogen worden. Er werd een John Deere 7810 met 3 assige mesttank van 22 m3 aangekocht. Deze mesttank was voorzien van een weeginstallatie en bemonstering cabinet waarmee werd voldaan de nieuwe wetgeving op dat gebied. Met deze combinatie kon het mestproduct tevens op korte afstand worden vervoerd en uitgereden.

 

In die jaren startte Loonbedrijf van Gastel ook met het verstrooien van vaste mestproducten. Er werd een zelfrijdende meststrooier aangekocht alsook een rupskraan om het product op locatie te kunnen laden. Met vooruitziende doorontwikkeling kon de rupskraan ook ingezet worden voor grond- en sloopwerkzaamheden.

 

Om de mest toe te dienen op tarwe werd een Vervaet Hydro Trike omgebouwd tot sleepslangbesmester.

 

Loonbedrijf van Gastel groeit in die jaren; het machinepark werd uitgebreid en personeel aangenomen. Op de vestiging werden oude gebouwen gesloopt en vervangen voor nieuwbouw.

 

Tijden veranderen……

 

Mede door de steeds veranderende wetgeving werd het lastiger om het hele jaar alleen maar met mest bezig te zijn. Door die wetgeving werden de mogelijkheden omtrent de mestvoorziening voornamelijk tot het voorjaar beperkt.

Daardoor viel er een ‘gat’ in het jaar en ging Loonbedrijf van Gastel op zoek naar een passende invulling daarvan. Die werd gevonden in het rooien van bieten. In 2008 werd een bietenrooier aangekocht en konden de overige maanden van het jaar perfect worden benut met het bietenrooien. Hiermee kon Loonbedrijf van Gastel het hele jaar door zijn machines en mensen inzetten én klanten bedienen.

 

Alle machines werden en worden in eigen beheer onderhouden en indien nodig gemodificeerd. Een hoogwaardig machinepark en vakbekwaam personeel garanderen het gehele jaar door inzetbaarheid en kwaliteit. De tevreden klant houden we graag!

 

Loonbedrijf van Gastel houdt de ontwikkelingen in de agrarische sector nauwlettend in de gaten en speelt daar op in. Afijn, die eigenschap heeft Loonbedrijf van Gastel gemaakt tot wat het nu is.